Přihlášení uživatele
 247Doc Česká republika
247Doc CZ
 Chřipka
 Přestat kouřit
 Speciální produkt
Generic Viagra

Generická Viagra
50mg x 30 pilulek
Cena: €53.40

Více informací...

 Slevový program
Discoutn Program
Information Logo

Dohoda o odpovědnosti pacienta

1. Uznáním a odsouhlasením této Dohody o odpovědnosti pacienta potvrzuji a prohlašuji, že je mi více než 18 let a jsem způsobilý k právním úkonům vyplývajícím z této smlouvy.

2. Existující zákony v mé zemi mi nezakazují získat jakýkoliv z léků, který si objednám.

3. Všechny léky, které od 247Doc obdržím nebo si je objednám, budou pouze pro mou osobní potřebu. Nebudu je distribuovat žádné třetí straně.

4. Potvrzuji, že jsem nedávno podstoupil kompletní lékařské vyšetření a že výsledky tohoto vyšetření měly podle posuzujícího lékaře uspokojivé výsledky.

5. Naprosto chápu, že pokud budu mít nějaké pochybnosti před, během nebo po užití jakéhokoliv léku nebo kúry zakoupených od 247Doc, měl bych okamžitě vyhledat svého lékaře, své zdravotní problémy s ním konzultovat a podrobit se požadovanému vyšetření nebo následné péči.

6. Jsem srozuměn s tím, že mohou existovat rizika nebo možné nežádoucí účinky spojené s mým užíváním předepsaných léků. V tomto smyslu jsem svá osobní rizika konzultoval se svým lékařem, který potvrdil, že mohu tyto léky na předpis vyzkoušet. Byl jsem informován o možných nežádoucích účincích, rizicích a výhodách léku/léků, které si zakoupím a užiju. Potvrzuji, že jsem podstoupil lékařské vyšetření a můj zdravotní stav je dobrý natolik, že mohu zakoupené léky nebo kúru vyzkoušet. Zároveň také potvrzuji, že jsem před užitím jakéhokoliv z těchto léků pravdivě uvedl veškeré informace týkající se mého aktuálního zdravotního stavu.

7. Potvrzuji, že jsem již v minulosti požadované léky nebo kúru vyzkoušel a ty mi nepřivodily žádné nežádoucí účinky. Zároveň také potvrzuji, že pokud jsem tyto léky v minulosti nikdy neužíval, tak jsem jejich užívání konzultoval s lékařem, který potvrdil, že tyto léky nejsou pro mě kontraindikovány a jejich užívání je pro můj zdravotní stav vhodné.

8. Pokud budu mít nějaké komplikace nebo obavy týkající se užívání požadovaných léků/kúry, které vyžadují konzultaci s lékařem, potvrzuji, že bezprostředně kontaktuji svého lékaře nebo vyhledám jinou lékařskou pomoc.

9. Potvrzuji, že nebudu během užívání léků nebo kúry objednaných od 247Doc, užívat žádné další léky nebo kúru, pokud jsem jejich užívání nekonzultoval se svým lékařem a ten mi výslovně neřekl, že je jejich užívání v kombinaci s jinými léky bezpečné.

10. Potvrzuji, že si nechám svůj krevní tlak přeměřovat nejméně jedenkrát za dva týdny a pokud se můj krevní tlak sníží nebo zvýší, pak okamžitě přestanu léky nebo kúru užívat.

11. Potvrzuji, že jsem oprávněn využívat svou debetní nebo kreditní kartu na realizaci plateb mých objednávek.

12. Prohlašuji, že jsem zodpověděl všechny uvedené body podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem poskytl veškeré relevantní informace týkající se mého zdravotní stavu a lékařské anamnézy a neuvedl jsem žádné nepravdivé údaje.